Varna izmenjava podatkov

Zdravstveni podatki sodijo med občutljive osebne podatke, ki smo jih izvajalci zdravstvenih storitev dolžni varovati, varovati pa jih morate tudi pacienti sami.

Klasična elektronska pošta ne zagotavlja ustrezne varnosti za prenos izvidov in drugih zdravstvenih podatkov. Zdravnik vam jih zaradi varnostnih zadržkov ne sme poslati po elektronski pošti. Načeloma velja, da so podatki, poslani po elektronski pošti, javno dostopni. ePosvet je funkcionalnost, ki omogoča varno izmenjavo izvidov, drugih dokumentov in sporočil med vami in vašim zdravnikom. Podatki so med prenosom ustrezno varovani.

Tudi vam odsvetujemo, da z e-pošto take podatke pošiljate komurkoli, čeprav imate kot lastnik le teh do tega vso pravico.

Za zagotavljanje ustrezne in varne izmenjave podatkov v Medimu uporabljamo storitve Gospodarja zdravja.

Če se v Gospodarja zdravja registrirate, ne bo potrebno ob vsakokratnem naročilu ponovno vpisovati vseh svojih podatkov. Registracija in uporaba sta brezplačni.

Registrirani uporabniki imate poleg možnosti naročanja na obisk in naročanja receptov tudi možnost pošiljanja sporočil (ePosvet) in vodenja osebnega zdravstvenega kartona. V osebnem zdravstvenem kartonu lahko hranite svoje izvide (specialistov, laboratorij …), osebne meritve (teža, tlak …) in druge podatke. Dovoljenje za dostop do osebnega zdravstvenega kartona lahko dodelite kateremukoli zdravniku, ki je registriran uporabnik (npr. vaš osebni zdravnik) ali kateremukoli drugemu zdravniku z enkratnim varnim dostopom.
Aplikacija deluje na mobilnem telefonu, računalniku, tablici. Za varnostno preverjanje pa potrebujete Google Authenticator ali podobno aplikacijo.

V kolikor bi želeli uporabljati razširjeno storitev Gospodarja zdravja, lahko več informacij o njej najdete s klikom na Gospodar zdravja – mobilna izkaznica zdravja.
Medim d.o.o. ni lastnik storitve in nima finančnih koristi od nje. Vse morebitne zaplete pri njeni uporabi rešuje podjetje Gospodar zdravja d.o.o.