Spletno naročanje

S klikom na gumb “Medim naročanje” vam omogočamo:

  • naročilo receptov (z gumbom “Naročilo receptov“)
  • naročilo Napotnice (z gumbom “Naročilo napotnice“)
  • naročilo bolniškega lista (z gumbom “Naročilo bolniškega lista“)
  • pošiljanje sporočila / e-posvet (z gumbom “Pošlji sporočilo“)

Najkasneje v dveh delovnih dneh vam bomo odgovorili ali vas poklicali nazaj.


Kratka navodila za delo z Gospodarjem zdravja:

Na e-poštne naslove ne pošiljajte osebnih podatkov. Preberite več o varni izmenjavi podatkov!


OBVESTILO: Ukinjamo komunikacijo s pacienti po e-pošti. Zato vas prosimo, da si uredite dostop do aplikacije Gospodar zdravja, ki omogoča varno in urejeno komunikacijo.

Za prijaznejšo ambulanto
Za manj telefonskih klicev
Razbremenite sebe in nas