zVEM – dostop do storitev eZdravja

Portal zVEM ponuja varen dostop do storitev eZdravja: https://zvem.ezdrav.si/

Za dostop do portala zVEM se uporablja sistem SI-PASS Državnega centra za storitve zaupanja. SI-PASS omogoča prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa prijavnega sistema SMS-pass. [Navodila za prijavo]

Na portalu lahko spremljate in pridobite svoje:

  • potrdilo o cepljenju proti COVID-19
  • potrdila o testiranjih proti COVID-19
  • napotnice, pridobite številko, preverite veljavnost, se naročate
  • recepte – prepisane in porabljene, veljavnost, če je recept obnovljiv
  • dokumente (med drugim covid-19 potrdila, izvide …)
  • zavarovanje (informacije o zavarovanjih, naročanje kartic, potrdila o upravičeni zadržanosti od dela – bolniški listi …)

Predlagamo vam, da si pridobite dostop do portala zVEM. Tam poiščite informacije, ki jih potrebujete. Tako bomo vsi imeli manj klicev, manj e-pošte, razbremenili boste sebe in nas.
Če SI-PASS dostopa še nimate, si ga uredite na upravni enoti v enem dnevu.