zVEM – dostop do storitev eZdravja

Portal zVEM ponuja varen dostop do storitev eZdravja: https://zvem.ezdrav.si/

Za dostop do vseh storitev eZdravja je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo (1).

Na portalu lahko spremljate svoje:

  • napotnice, pridobite številko, preverite veljavnost, se naročate
  • recepte – prepisane in porabljene, veljavnost, če je recept obnovljiv
  • dokumente (med drugim si lahko pridobite: potrdilo o testiranjih na covid-19, potrdilo o cepljenju proti covid, izvide …)
  • zavarovanje (informacije o zavarovanjih, naročanje kartic, potrdila o upravičeni zadržanosti od dela – bolniški listi …)

Predlagamo vam, da se registrirate na portalu zVEM. Tam poiščite informacije, ki jih potrebujete. Tako bomo vsi imeli manj klicev, manj e-pošte, razbremenili boste sebe in nas.


(1) Uporabite lahko enega od potrdil naslednjih overoviteljev:

Pridobitev SIGEN-CA potrdila: https://e-uprava.gov.si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje.html